Dagens föreläsning om kundtjänst på facebook

Vi hade bjudit in Björn Norestig från Arbetsförmedlingen, eftersom vi ville veta mer om Af:s arbete med kundtjänst via facebook.

Vi var drygt 30 åhörare i Spelbomskans konferenslokal, som fick lyssna till hur Af startade upp sitt arbete med sociala medier, hur man lyssnar av nätet efter diskussioner om Arbetsförmedlingen, vilken ton man använder i kommunikationen och mycket mer.

Föreläsningen sändes och spelades in via Bambuser och kan ses i två delar här. (Tyvärr avbröts inspelningen mitt i.) Det var en intressant föreläsning och jag tycker det fanns en hel del tanketrådar för oss på biblioteken att börja nysta i.

Björn Norestig, foto: Åke Nygren

Relaterade poster