Bibblan svarar fick hederspris

Bibblan svarar fick igår hederspris på tidningen Internetworlds gala för Årets sajt 2012. Vi som arbetar med tjänsten är väldigt stolta och glada! Det här är ett pris som tillfaller alla som arbetar med sajten, dvs de runt 200 bibliotekarier som svarar på frågor på sajten och de som arbetar med Bibblan svarar på facebook och twitter.

Juryns motivering lyder:

Folkbildning i sitt esse. Vi ställer frågorna, bibliotekarier över hela landet ger svaren. En lika rolig som viktig tjänst som visar varför bibliotek(arier) behövs.

Bibblan svarar bemannas av bibliotekarier på runt 60 bibliotek i Sverige. Tjänsten finansieras av Kungl. biblioteket och de deltagande biblioteken gemensamt. Den har tidigare drivits av Informations- och lånecentraler i samverkan. Den drivs under 2013 av Malmö stadsbibliotek, Regionbibliotek Stockholm, Internationella biblioteket och under våren Sveriges depåbibliotek och lånecentral. Från 2013 har Malmö stadsbibliotek huvudansvar för att sköta tjänsten.

Relaterade poster