En eftermiddag i informationsdisken

Det är en tidig vintereftermiddag och min kollega och jag sitter i informationsdisken. Framför oss, på andra sidan disken, befinner sig en lång kö av besökare som väntar på hjälp, ärendena är många och sinsemellan olika […] Flera ärenden tar tid och det blir lite irriterad stämning bland besökarna i kön, det hörs rop på hjälp bortifrån datorerna och kopiatorn. Jag försöker hålla stressen borta, alla ska få hjälp med sitt i sinom tid. Tiden rinner och irritationen bland besökarna ökar, några trampar uppgivet och någon suckar hörbart. […]

En man fångar upp mig när jag passerar de publika datorerna, säger att han vill ha hjälp med att vidarebefordra en flygbiljett till en annan persons e-postadress. Lånetiden på hans dator tickar mot sitt slut och han signalerar att det är bråttom. Jag ser hans uppenbara oro som spiller över på mig och vi försöker tillsammans, men inkorgen stängs och han loggas ut. Problemet blir snabbt gemensamt och i förbifarten nämner han för min kollega att jag har haft bort hans dokument. […] En liten stund senare kommer en kvinna in på biblioteket med sin son i 10-årsåldern. Hon kan ytterst lite svenska och sonen hjälper till att tolka när hon förmedlar att hon vill låna böcker på lättläst svenska. Vi går tillsammans till hyllan för lättläst, där jag visar henne exempel på olika böcker och passar på att nämna att flera av våra bibliotek erbjuder Språkcafé, där man tillsammans med andra dricker kaffe eller te och tränar på att prata svenska. Hon blir intresserad och har många frågor. Men snart måste jag återvända till informationsdisken och avlasta min kollega. Jag ber kvinnan titta på böckerna i lugn och ro och därefter komma till mig så att jag kan hjälpa henne vidare. Sedan ser jag henne inte mer. Kanske söker hon upp min kollega, kanske bedömer hon att det är för lång kö och bestämmer sig för att komma igen en annan dag? Kanske blir hon besviken och kommer aldrig mer tillbaka?

När jag efter två timmar blir avlöst och lämnar över min plats i informationsdisken till en kollega är jag trött. Känslan av otillräcklighet gnager […] Jag funderar över de här två besökarna, deras behov och vilken hjälp de fick av mig. Gjorde jag en felprioritering?


Monika Baruch

Stockholms stadsbibliotek

Bild på ett referenssamtal. Foto: Cecilia Bengtsson

Texten är en essä av Monika Baruch, en av deltagarna på kursen Omdöme, bildning och det mellanmänskliga mötet: en utbildning i bibliotekariens praktiska kunskap som genomfördes våren 2015 i samarbete mellan Regionbibliotek Stockholm och Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola.

Den här artikeln är även publicerad i Länsnytt nr 2 2015 med tema Samtal. Läs hela länsnytt här.

 

Relaterade poster