Fortbildning i våra grannlän – skarpvässade 13 saker

I förra veckan var jag runt på tre orter runt Mälaren – Eskilstuna, Västerås och Örebro – och berättade om den webbaserade kursen Delning.nu. Jag berättade också om lärresursen Webbit.

I våra grannlän startas nu en kurs i sociala medier för bibliotekspersonal, en kurs som är en fortsättning på en utbildningsinsats som pågått i flera år – Skarpvässade 13 saker. All bibliotekspersonal ska bli duktig på sociala medier, bibliotekspersonalen måste själv vara digitalt delaktig för att kunna hjälpa andra.

Moment ur både Delning.nu och Webbit.se ingår i fortbildningen. Jag märkte att kunskapen om Delning.nu eller Webbit inte var så utbredd, så det kändes roligt att få inviga nya personer i dessa användbara resurser.

Delning.nu är en kurs i sociala medier med 10 uppgifter och kursen fortsätter till den 30 juni i år. På webbplatsen kan man få hjälp och handledning av bibliotekarier. Delning.nu ingick förra året i projektet Sociala medier : nåt för alla.

Webbit har utvecklats av Informations- och lånecentraler i samverkan, ILS, och innehåller en mängd olika lärobjekt, t ex filmer, om olika tjänster och resurser på nätet, bland annat sociala medier, men också källkritik och näraliggande ämnen.

Se min presentation från den lilla turnén.

/ Anna-Stina Takala

 

Relaterade poster