Digitalt först med användaren i fokus – Information och länkar

Den här sidan handlar om den nationella satsningen på ett digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal – Digitalt först med användaren i fokus.

Regeringens uppdrag till KB om digitalt kompetenslyft

I december 2017 gav regeringen Kungliga biblioteket i uppdrag att under 2018-2020 nationellt samordna och finansiera en satsning på ett digitalt kompetenslyft med de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder.

  • Syftet med uppdraget är att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten genom att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar en utbildning av landets folkbibliotekarier.
  • För arbetet har regeringen anslagit 25 miljoner kronor årligen till Kungliga biblioteket under tre år.

Vad innebär ett digitalt kompetenslyft?
Så här skriver regeringen i uppdraget till Kungliga biblioteket:

Digital kompetens innebär bl.a. att individer är förtrogna med digitala verktyg och tjänster. Digital kompetens omfattar också medie- och informationskunnighet, dvs. kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

Läs mer: Uppdrag till KB om digitalt kompetenslyft

Nationella biblioteksstrategin: Digitalt först

Bakgrunden till uppdraget är utredningen för en nationell biblioteksstrategis förslag om ett digitalt kompetenslyft genom en bred bibliotekssatsning, Digitalt först med användaren i fokus. Förslaget överlämnades  till Kulturdepartementet hösten 2016. Förslaget handlade i korthet om att:

  • Fortbilda landets folkbibliotekarier så att de kan hjälpa befolkningen i ett digitalt kompetenslyft. Ge Kungliga biblioteket (KB) i uppdrag att initiera och leda satsningen Digitalt först med användaren i fokus. Kungliga biblioteket samordnar de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder inom satsningen.

Läs mer: Nationella biblioteksstrategin förslag

Nationell projektledare

Kungliga bibliotekets projektledare för ”Digitalt först med användaren i fokus” är Kerstin Olsson, tidigare chef för Regionbibliotek Östergötland.

Läs mer:
KB:s pressmeddelande: Kerstin Olsson leder projektet ”Digitalt först”
Artikel i Biblioteksbladet: Hallå där Kerstin Olsson!
Intervju i tidningen Noll27: Hon leder regeringens satsning Digitalt först

Självskattningstest kring digitala kompetenser

Med anledning av det nationella kompetenslyftet finns nu ett Självskattningstest kring digitala kompetenser för bibliotekspersonal. Mer information om självskattningstestet hittar du här:
Självskattningstest kring digitala kompetenser för bibliotekspersonal

Kontakt:
Hanna Johansson, utvecklingsledare Stockholms län
Telefon: 08-12337920 / 072-5077915
E-post: hanna.k.johansson@sll.se

//Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm

 

Relaterade poster

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *