Självskattningstest kring digitala kompetenser för bibliotekspersonal

Med anledning av Digitalt först med användaren i fokus, den nationella satsningen på ett digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal, finns nu ett självskattningstest kring digitala kompetenser för bibliotekspersonal. Självskattningstestet är öppet för alla och finns på […]

Digitalt först med användaren i fokus – Information och länkar

Den här sidan handlar om den nationella satsningen på ett digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal – Digitalt först med användaren i fokus. Regeringens uppdrag till KB om digitalt kompetenslyft I december 2017 gav regeringen Kungliga biblioteket […]

Inställt: Att hantera den dynamiska kontrasten mellan tradition och förnyelse

Föreläsningen är inställd! Den 20 november i vår serie Alltid på en onsdag presenterar Pamela Schultz Nybacka sin studie av projektet ”Att hantera den dynamiska kontrasten mellan tradition och förnyelse”” Jakten på bibliotekens legitimitet i samhället […]

Kompetens och lärande på arbetsplatsen

Välkommen till ett program med Henrik Kock i vår serie Alltid på en onsdag den 2 oktober! Att utveckla personalens kompetens beskrivs idag av många som en viktig utmaning i arbetslivet. Men vad menar vi […]