Inställt: Att hantera den dynamiska kontrasten mellan tradition och förnyelse

Föreläsningen är inställd!
Den 20 november i vår serie Alltid på en onsdag presenterar Pamela Schultz Nybacka sin studie av projektet ”Att hantera den dynamiska kontrasten mellan tradition och förnyelse”

Jakten på bibliotekens legitimitet i samhället och bibliotekariernas kompetens inför framtiden blir alltmer intensiv i takt med att omvärlden förändras. I detta skifte har Regionbibliotek Stockholm spelat en alltmer handledande roll gentemot folkbiblioteken inom länet. I en serie träffar inom ”Projekt Kompetensen” har bibliotekarierna gemensamt dryftat professionens inneboende motstridigheter. Bilden som träder fram är behovet av en bibliotekarie som inte bara är kompetent, utan också uppvisar klokskap inför en tvetydig verklighet.

Tid: Onsdag 20 november kl. 9-11.30

Plats: Spelbomskan, Odengatan 63

Kostnad: 300 kronor

Anmälningsformulär till höger.

Välkomna!

pamelasnFotograf: Malin Ögland

För mer information: Malin Ögland. Tel: 08-508 31 087, 076-12 31 087, e-post; malin.ogland@stockholm.se