Brutna ryggar

Eller om hur digitala experiment spränger bokmediet. Välkommen till ett program i föreläsningsserien Alltid på en onsdag! Alexandra Borg är doktor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hon forskar om bokens medialisering och om digitalt läsande, inom ramen […]

MOOCs och OER – möjligheter och utmaningar för biblioteken

Välkommen till Alltid på en onsdag om MOOCs och OER med Gunilla Fors, bibliotekarie vid Malmö stadsbibliotek. En föreläsning om öppna lärresurser och den pågående MOOC-trenden – lite om bakgrund, begrepp, utbud, problem och möjligheter. Samt om […]

Lite kunskap gör mycket nytta

– att växa i IT-rollen utifrån exemplet KOHA. Välkommen till ett program i föreläsningsserien Alltid på en onsdag! Viktor Sarge är utvecklingsledare vid Regionbibliotek Halland och har digitala biblioteksmiljöer som sitt arbetsfält. I denna föreläsning […]

Rasstereotyper i svensk barn- och ungdomskultur

Välkommen till ett program i serien Alltid på en onsdag, denna gång med Tobias Hübinette. Under de senaste tre åren har ett stort antal offentliga kulturdebatter kommit att handla om förekomsten av olika rasstereotyper inom […]

Inställt: Att hantera den dynamiska kontrasten mellan tradition och förnyelse

Föreläsningen är inställd! Den 20 november i vår serie Alltid på en onsdag presenterar Pamela Schultz Nybacka sin studie av projektet ”Att hantera den dynamiska kontrasten mellan tradition och förnyelse”” Jakten på bibliotekens legitimitet i samhället […]

Kompetens och lärande på arbetsplatsen

Välkommen till ett program med Henrik Kock i vår serie Alltid på en onsdag den 2 oktober! Att utveckla personalens kompetens beskrivs idag av många som en viktig utmaning i arbetslivet. Men vad menar vi […]

Digitala spel och berättelser

Idag på förmiddagen föreläste Måns Billing om digitala upplevelser och berättande på Regionbiblioteket. Här en kort sammanfattning utifrån mina egna tweets: Han inledde med frågan om vad det är som lockar så många i olika […]

Hallonbergens bibliotek – Sveriges första hbt-certifierade bibliotek

”Det räcker inte att behandla alla lika – istället måste ambitionen vara att behandla alla utifrån vars och ens förutsättningar.” RFSL Alltid på en onsdag den 17 april handlar om Hallonbergens bibliotek  som blivit Sveriges första […]

”Jävla skitsystem!”

Alltid på en onsdag presenterar Jonas Söderström, författare till boken ”Jävla skitsystem! : hur en usel digital arbetsmiljö stressar oss på jobbet – och hur vi kan ta tillbaka kontrollen”. Förmodligen har du svurit så […]

Eboken och biblioteket

Välkommen till Alltid på en onsdag med Hannes Eder. Hannes Eder är teknisk chef på Publit, en tjänst som hjälper förlag och författare att publicera böcker. Han har sedan länge följt hur bibliotek och förlagssektorn […]

Gåvans logik & ”folkbiblioteksdilemmat”

Gåvans logik & ”folkbiblioteksdilemmat” – två sätt att öka förståelsen för ickeanvändandet av folkbibliotek. Nick Jones är bibliotekschef i Huddinge kommun och har stor erfarenhet av chefskap och folkbibliotek. Erfarenheten sträcker sig från lokala bibliotek […]

Litteraturens villkor – om bokmarknad, digital teknik och bokens framtid

Ann Steiner är litteraturvetare och lektor i förlags- och bokmarknadskunskap vid Lunds universitet. Hennes forskning har främst rört den svenska bokmarknaden, förhållandet mellan litteratur och digitala teknologier och samtida läsarkulturer. Avhandlingen I litteraturens mittfåra (2006) […]

Wikipedia i kunskapssamhället

Vad innebär Wikipedia för vårt tänkande, kunskapande och nätverkande? Hur kan man arbeta med Wikipedia i skolan och vad är Wiki skills? Välkommen till Alltid på en onsdag med Per Falk. Den digitala utvecklingen förändrar […]

Alla välkomna?

Alla välkomna? Om bemötande av personer med kognitiva funktionsnedsättningar. På biblioteken möter vi ständigt olika personer, och ibland blir mötena inte så bra. Kanske upplever vi en del personer som annorlunda, ja rent av besvärliga […]

Litteraturutredningens grundanalys

Föreläsning och samtal med Isak Reichel om Litteraturutredningens arbete utifrån ett delbetänkande som presenteras den 9 mars. Isak Reichel är sekreterare i Litteraturutredningen. Regeringen beslutade den 24 mars 2011 att tillsätta en kommitté, Litteraturutredningen (Ku […]

Barns textvärldar

Välkommen till Alltid på en onsdag! Barn växer upp i rika multimodala textvärldar. De rör sig hemvant bland symboler, bilder och ord som de lär sig att avläsa. Många barn börjar också tidigt att uttrycka […]

Bokonomi

Alltid på en onsdag presenterar Bokonomi med Pamela Schultz Nybacka Vad är dina böcker värda för dig? Ja, sannolikt är några av dem värda betydligt mer än vad som står på prislappen. Vissa böcker har […]

Kundtjänst på facebook – hur funkar det?

Välkommen till Alltid på en onsdag! Se föreläsningen direkt på nätet via Bambuser! Den inspelade föreläsningen ligger här och här. Björn Norestig från Arbetsförmedlingen berättar om hur Af använder facebook för dialog med medborgarna. Han […]