Att söka forskningsresultat

Denna artikel är publicerad i Länsnytt nr 2/2013

Kan man klara sig utan forskning? Nix! Är Gullvor Elfs raka svar, på sista sidan här i Länsnytt. Så hur gör man om man vill följa med vad som händer på forskningens område?
Här följer några tips på var man kan börja:

Databaser med ett brett forskningsinnehåll från de svenska universiteten och högskolorna
SwePub
http://swepub.kb.se
En samlad ingång till vetenskaplig publicering vid ett trettiotal svenska lärosäten. Man hittar artiklar, konferensbidrag och avhandlingar och många av dem får man tillgång till i fulltext.
Uppsök
http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok
En söktjänst för examensarbeten och uppsatser i fulltext från ett antal svenska universitet och högskolor.

Om man vill titta på forskningen utanför Sveriges gränser
Forskningsdatabasen.dk
http://www.forskningsdatabase.dk
Databas över publicerad dansk forskning från danska universitet och forskningsinstitutioner.
DOAJ
http://www.doaj.org
Kvalitetsgranskade, vetenskapliga, fritt tillgängliga tidskrifter från över hundra länder.
Scirus
http://www.scirus.com
En söktjänst som omfattar inte bara artikelmaterial utan många typer av vetenskaplig information på webben.

Om man vill följa forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap
BADA/Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås
http://bada.hb.se/handle/2320/66
Här hittar man uppsatser och specialarbeten och kan enkelt se de senast inlagda uppsatserna.
Månadens uppsats
http://www.biblioteksforeningen.org/fakta-om-bibliotek/manadens-uppsats
Varje månad lyfter Biblioteksföreningen fram en uppsats som ”bidrar med nya kunskaper på ett förtjänstfullt sätt”.
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
http://www.libraryresearch.com
En referensdatabas från EBSCO som indexerar ca 700 engelskspråkiga tidskrifter, samt böcker, forskningsrapporter och konferenstryck inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Här får man dock inte artiklarna i fulltext.

Britt Löfdahl
Regionbibliotek Stockholm
Citat ur intervju med Gunvor Elf, sista sidan Länsnytt nr 2/2013:
”Nya tider behöver nya lösningar som i
sin tur kräver ny kunskap.”

”Ett alltmer komplicerat samhälle behöver
dokumenterad kunskap som forskning kan
bidra med.”

Relaterade poster