Konferens med tema läsfrämjande: Barn, bibliotek och forskning 2020

Regionbibliotekets årliga konferens Barn, bibliotek och forskning genomfördes i år helt digitalt. Temat var läsfrämjande och deltagarna fick del av en hemsida med tre föreläsningar speciellt inspelade till årets konferens. Till föreläsningarna hörde reflektionsfrågor som kunde användas enskilt eller tillsammans med andra. Dessutom fanns tips och inspiration i form av poddar, texter och filmer att ta del av efter intresse. Hemsidan låg öppen i två veckor, så det fanns gott om tid att ta del av materialet.

Den stora fördelen med att konferensen fick denna form i år var, förutom coronasäkert, att många fler hade möjlighet att delta. Flera bibliotek deltog med hela arbetsgruppen som arbetar med barn och unga. Förhoppningsvis kan konferensen bli en grund för att fortsätta samtalet på biblioteken.

Vi arrangörer ser fram emot att ta del av utvärderingsenkätens svar om hur deltagarna upplevde både innehållet och den nya formen.

//Pia Borrman, Regionbibliotek Stockholm


Föreläsningar:

  • Textens teknologier – digitalt läsande och läsfrämjande, Julia Pennlert
  • Den lustfyllda läsningen, Djamila Fatheddine
  • Klaras läsprepp för folkbibliotek!, Klara Önnerfält


Några förslag på ytterligare fördjupning utifrån konferensen:

Robotar och ritblock, rapport från projektet Digitalt för och med barn av Linn Holmstedt, publicerad på regionbibliotekets webbplats. (36 sidor)

Digitalt läsfrämjande: Digitekets kurser och artiklar om digitalt läsfrämjande (Cirka 20 vidarelänkningar med mycket olika material)

Film om och med den romska läsambassadören Bagir Kwiek. (10 minuter)

Radioföljetongen: ”Samtal – att läsa högt för unga”. Om en högläsningsgrupp på fritidsgården Musikhuset i Norsborg. Ett samarbete med Bibliotek Botkyrka. (21 minuter)

Skriv ord som känns”. En serie i tre delar om en grupp unga med olika funktionsvariationer som går en skrivarworkshop. (76 minuter)

Litteraturhuset Trampolin och deras bok ”Trampolinmodellen: Ett lekfullt sätt att stärka barns och ungas läs- och språkutveckling.”
(5 minuter)

Barnboksakademins 17 skäl för barnboken som bildspel (3 minuter)

Emma AdBåges sommarprogram från 21 juli 2020, “Att teckna är att läsa”. Mycket intressant om hennes berättandeprocess. (54 minuter)

Sveriges radio: ”Föräldrarnas berättelser lever i oss.” Tensta biblioteks läs- och skrivkurs ”Att läsa och bli läst” för unga skrivande människor. (44 minuter)

Poddcast Bokad hos Cabot: Biblioterapi med Mats Strandberg och Jenny Jägerfeld. Om skrivande, biblioterapi och monster. (41 minuter)

Kulturrådets handlingsprogram Främja läsning (16 sidor)

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon om Valfrid Palmgren Munch-Petersen (ca 10 minuters läsning)

Poddcast 99 % invisible: om bibliotekarien och barnbibliotekspionjären Anne Caroll Moore från New York (45 minuter)


Relaterade poster