Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning

Texten finns också publicerad i Länsnytt nr 2/ 2013.

Mimer inrättades 1990 vid Linköpings universitet efter ett riksdagsbeslut där fakultetsanslaget utökades och universitetet gavs i uppdrag att ta ett nationellt ansvar för folkbildningsforskning.
Arbetet med att bygga upp en stark folkbildnings forskning fick därmed en fastare form och verksamheten bygger idag på en solid grund av kontinuerligt återkommande verksamheter. Namnet Mimer valdes efter den fornnordiska mytiska gestalten Mimer som skildras som utomordentligtvis. I Mimers brunn fanns kunskap om allt som hade hänt och skulle hända i världen.

Mimer är organiserat som ett nätverk av folkbildningsforskare från olika discipliner och lärosäten samt av folkbildare från hela landet. Mimer har sin bas inom avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande, vid institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Linköpings universitet. Mimer leds i samråd med Mimerrådet, det nationella rådet för folkbildningsforskning.

Syftet med Mimer är att främja forskning om folkbildning i vid mening oavsett disciplin och var i landet forskningen bedrivs samt att skapa och upprätthålla ett nätverk och dialog mellan forskare och mellan forskare och folkbildare. Att sprida information om forskning och att skapa mötesplatser som stimulerar till samverkan
är också centrala mål.

I november varje år arrangerar Mimer en forskarkonferens som är öppen för både forskare och forskningsintresserade praktiker. I fjol arrangerades konferensen i samarbete med Bibliotekshögskolan i Borås för att uppmärksamma så väl att Bibliotekshögskolan firade 40 år som 100-årsjubileet av 1912 års biblioteksreform som bland annat lade grunden för dagens studieförbund.

Mimers forskarkonferens hålls i år den 5–6 november och arrangeras denna gång i samarbete med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildnings studier vid Uppsala universitet. Forskare inbjuds att bidra med paper (5–15 sidor). Det är en arbetskonferens och därför välkomnas texter som speglar pågående forskning i olika stadier. Inlägg med ett kortare PM (en A4-sida) kring projekt eller idéer om forskning är öppet för både forskare och folkbildare. Deadline för texter är den 4 oktober. För ytterligare information, se www.liu.se/mimer.

MimerLänsnytt

 

Mimer ger ut ett informationsblad två gånger per år som är gratis och som tar upp aktuell folkbildningsforskning. Den som vill ta del av detta anmäler sig med namn och adress till
henrik.nordvall@liu.se.

Henrik Nordvall
Föreståndare för Mimer
Linköpings universitet

Relaterade poster