E-resurser på kommunala bibliotek – lokala, regionala och nationella perspektiv

Denna rapport är en kartläggning av e-resurser vid kommunala bibliotek i Sverige, utförd av Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås våren 2016. I rapporten ställs frågor kring hur kommunerna ser på användningen av […]

Att söka forskningsresultat

Denna artikel är publicerad i Länsnytt nr 2/2013 Kan man klara sig utan forskning? Nix! Är Gullvor Elfs raka svar, på sista sidan här i Länsnytt. Så hur gör man om man vill följa med […]