Normkritik & värdegrundsdiskussioner på Hallonbergens bibliotek

Texten finns också publicerad i Länsnytt nr 1/2013.

Varför ska ett bibliotek hbt-certifiera sig och vad innebär det? Under ett års tid har jag haft möjlighet att följa Hallonbergens bibliotek och deras process att bli certifierade som blev möjlig genom ett utvecklingsstöd från Svensk Biblioteksförening. Processen har inneburit olika saker och haft flera effekter. RFSL höll i de formella delarna av certifieringen genom de fyra kurstillfällena som medarbetarna deltog i, därtill fick biblioteket stöd av RFSL för att komplettera olika dokument och handlingsplaner för verksamheten.

På egen hand har biblioteket arbetat fram hbtq-rekommendationer, skapat ett regnbågsbibliotek som innehåller ett fysiskt och virtuellt bibliotek och haft interna möten kring olika frågeställningar. I mångt och mycket handlade certifieringen om att lära ut metoder och verktyg för att skapa en öppen, inkluderande verksamhet och ett respektfullt bemötande. RFSL använder sig av normkritisk pedagogik vilket innebär att behandla alla utifrån vars och ens förutsättningar och att ifrågasätta de mekanismer i samhället som gör att vissa uppfattas som avvikande.

I många sammanhang är normer bra men för hbt-personer med flera är heteronormen problematisk eftersom de upplever att det inte passar in. Hbt-certifieringen möjliggjorde för Hallonbergens bibliotek att tala om normer och bemötande i ett bredare perspektiv men med hbt-frågor i fokus. För den som vill veta mer om processen finns min rapport om hbt-certifieringen av Hallonbergens bibliotek eller kom med på Alltid på en onsdag 17/4.

IMG_6726

Foto och text: Cecilia Bengtsson

Relaterade poster