Bibblan svarar och mångspråkighet

Gratis svarstjänsten Bibblansvarar http://bibblansvarar.se/ från Sveriges bibliotek har nu varit igång ett par veckor och bibliotekarier från Sveriges bibliotek turas om att svara på frågor.  Man kan även ställa frågor på i dagsläget nio olika språk och få svar inom det mesta.
 
 
Elisabeth Risberg från internationella biblioteket presenterar Bibblansvarar och möjligheterna med att ge svar på flera språk på ett arbetsmöte för bibliotekarier i länet. 
 
 

Relaterade poster