Presentation på chefskurs

Regionbiblioteket är i slutet av denna vecka med och arrangerar kursen Hitta rätt i maktens korridorer, där ett antal bibliotekschefer deltar. Detta blir kursens sista gång och temat för detta kurstillfälle är sociala medier. Mattias Jansson, även känd som @kommunchef på twitter, föreläser. Det gör också Peter Andersson, @peter_andersson, politiker i Huddinge kommun.

Själv ska jag försöka representera biblioteksperspektivet på dagarna.  Det har funnits särskilda önskemål om att titta närmare på twitter och det kommer vi att göra i min presentation, som håller sig på en ganska konkret och praktisk nivå. Se nedan. De mer filosofiska aspekterna kommer vi bland annat in på under fredagens diskussion, till vilken vi har läst de artiklar som går att hitta samlade här.

 

Relaterade poster