En digital utmaning

Senaste Länsnytt har temat digital delaktighet och innehåller flera exempel på bibliotekens insatser inom Digidelkampanjen. Vi kommer att lägga ut flera av artiklarna här och börjar med förordet skrivet av Krister Hansson.

Kampanjen Digidel2013 är nu inne i andra halvlek och det går inte annat än applådera alla strålande insatser som gjorts och görs vid våra bibliotek. Glädjande är också att se den samverkan som sker i många kommuner med andra kommunala enheter, med ideella föreningar, med företag och inte minst med olika delar av folkbildningen. Men när kampanjen närmar sig sitt slut så står vi inför en ny utmaning. Då ska alla projekt, alla idéer och all samverkan integreras i den ordinarie verksamheten.

Det kommer alltid att finnas människor som står utanför det digitala samhället, frivilligt eller ofrivilligt. Det som blir allt tydligare är att klyftan ökar mellan dem som kan mycket – som blir fler – och dem som kan väldigt lite. För individen kan det vara svårt att vara en av allt färre som kan lite och för oss som vill hjälpa till att överbrygga klyftan är det inte alltid så lätt att nå rätt personer. Här har bibliotekssverige en utmaning att samlas kring på lokal, regional men också på nationell nivå. Det som sker nationellt kan ge draghjälp år lokala satsningar. Digidelkampanjen har lyft bibliotekens breda verksamhet på ett unikt sätt och det blir viktigt för oss att fortsätta etablera biblioteken inom detta område, inte bara i våra egna ögon, utan hos samhället i övrigt.

I rapporten ”De som står utanför” som kom under sommaren konstateras att Internetanvändandet bland Sveriges befolkning fortsätter att öka, i något långsammare takt. Mellan 2010 och 2011 har antalet inte digitalt delaktiga sjunkit från 1,5 miljoner till 1,33 miljoner. De flesta icke-användarna finns bland Sveriges pensionärer, men trots det är 30 % av de som inte använder internet yngre än 65 år. Kopplingen mellan tillgång och användning är allra tydligast bland de äldre lågutbildade. De flesta av de som inte använder internet har en kortare utbildning. Det allra största skälet till att inte använda internet anges vara att man saknar intresse.

Det är mycket möjligt att de som inte använder internet till viss del finns på biblioteken men de flesta besöker säkert aldrig biblioteket. Den nationella statistiken säger att antalet aktiva användare av biblioteken minskar och det pekar på att de flesta av dem som av något skäl inte använder internet, inte heller använder bibliotek. Det gör det viktigare att med uppsökande verksamheten och i samverkan med andra nå de som är positiva men fortfarande inte är digitalt delaktiga.

Krister Hansson, områdeschef Regionbibliotek Stockholm

 

 

 

Relaterade poster