En modell för bokläsning i förskoleklassen

Följande text har också publicerats i Länsnytt nr 4:2012. Fyra bibliotek i Stockholm (Blackeberg, Vällingby, Hässelby villastad och Brommaplan) och skolorna inom bibliotekens upptagningsområde ingick i projektet ”Memmo och Mysen i förskoleklassen” som pågick under […]

Lenadagen 2013

För tredje året i rad arrangerar Regionbibliotek Stockholm Lenadagen, en konferens med barnbibliotek och forskning i fokus. Tid: onsdag 13 februari kl 9.30 – 15.30 (kaffe 9.30 – 10) Plats: Tessinsalen, Stockholms stadsmuseum, Slussen Program: […]

Arbetsmöte för barnbibliotekarier

Plats: Vallentunas nya kulturhus och bibliotek Tid: Torsdag 7 februari kl 9.30 – 15.30 Vägbeskrivning: Roslagsbanan mot Kårsta/Ormsta alternativt buss 524 från Upplands Väsby. Kliv av vid hållplats Vallentuna station (västra). Gå över Banvägen, förbi […]

Att prioritera barn

Följande text är också publicerad i Länsnytt nr 4:2012. På alla nivåer i det offentliga Sverige har man barn som prioriterad grupp inskriven i styrdokumenten. Man hör ofta personer på ledande poster i olika organisationer […]

Houses of Literature – Rooms for arts in reading

A House of Literature is a Room for Arts in Reading, an enjoyable place full of storytelling activities that activate all the senses – inspiring, surprising, empowering children and young people. This is the story […]

Arbetsmöte för barn- och ungdomsbibliotekarier

Vilka frågor vill ni ta upp? Meddela mig i förväg. Passa på att dryfta era problem, diskutera era käpphästar och ställa era frågor till arbetsmötet! Tid: Onsdag 29 augusti kl 9 – senast 15.30 Plats: […]

Norrvikens bibliotek – ett småbarnsbibliotek i ögonhöjd

av Lena Lundgren. Läs om hur man förvandlade det före detta integrerade filialbiblioteket till ett välbesökt bibliotek i de små barnens ögonhöjd, med inspiration från Reggio Emilia-pedagogiken. Ur inledningen: Hur gör man när ett bibliotek […]

Inspirationsträff – Minibio

Välkommen till en inspirerande träff om Minibio – film för förskolebarn på bibliotek. Vill du också komma igång med Minibio? Ta del av intressanta föreläsningar och låt dig inspireras av goda exempel på hur du […]

Flemingsbergs bibliotek – i ständig utveckling

av Lena Lundgren. Regionbibliotek Stockholms skriftserie 6. Den beskriver utvecklingsarbetet inom barnbiblioteksverksamheten på ett mångspråkigt bibliotek i Huddinge kommun, beskriver och diskuterar de viktigaste projekten, och kan förhoppningsvis vara en inspiration och bidra till en fördjupad […]

Lenadagen 2012

Välkomna till Regionbibliotek Stockholms andra Lena Lundgrendag! Lena Lundgrendagen är en tradition som påbörjades förra året. Andra onsdagen i februari ska vi i sann Lena Lundgren-anda fokusera på barnbibliotek och barnbiblioteksforskning. Temat i år är: […]

Arbetsmöte för barnbibliotekarier

Vårens arbetsmöte hålls i Tyresö bibliotek. Tid: onsdag 18 januari kl 9 – 15.30 Plats: Tyresö bibliotek. Buss 873/875 från Gullmarsplan går var 8-10 minut, tar cirka 20 minuter från Gullmarsplan. Hållplats Tyresö centrum. Program: […]

Rum för barn – möjligheternas bibliotek

En studie inom det nordiska projektet I gulvhöyde (2007). Som den svenska delen av det nordiska projektet I gulvhöyde genomförde Lena Lundgren under våren 2007 en observationsstudie av hur de små barnen och deras vuxna […]

Studier av barn- och ungdomsbibliotek – en kunskapsöversikt

Av Kerstin Rydsjö och  AnnaCarin Elf Författarna har på Regionbibliotek Stockholms uppdrag gjort en kunskapsöversikt över forskning inom barn- och ungdomsbiblioteksområdet i Sverige med utblickar mot de övriga nordiska länderna samt Storbritannien och USA. Resultatet […]

Barns perspektiv – Lenas perspektiv

Marie Johansens föreläsning från Lena Lundgren-dagen den 9 februari 2011. Lena sammanfattar: Biblioteken måste vara roliga för barn och kännas angelägna. Barn måste komma till biblioteket av fri vilja. Man måste se varje enskilt barn […]

Barns textvärldar

Välkommen till Alltid på en onsdag! Barn växer upp i rika multimodala textvärldar. De rör sig hemvant bland symboler, bilder och ord som de lär sig att avläsa. Många barn börjar också tidigt att uttrycka […]

Barnbibliotek och lässtimulans – delaktighet, förhållningssätt, samarbete

av Amira Sofie Sandin Detta är den tredje boken i en serie om barnbibliotekens verksamhet ur en teoretisk synvinkel och den behandlar barnbibliotekens viktigaste uppgift: det lässtimulerande arbetet. I samarbete med Länsbiblioteken i Mellansverige (LIM). […]

Litteraturhus – rum för läskonster

Slutrapport 2 från projektet Läskonster. Red. Solveig Hedenström och Lena Lundgren. I målen för Läskonsterprojektet ingick att bygga upp regionala litteraturhus i någon form: fysiska, digitala, mobila, som nätverk eller mötesplatser för fortbildning och experimenterande […]

Tid för samtal om barns delaktighet

Vad menar vi egentligen när vi säger att barn är delaktiga i saker vi gör på biblioteken? Var någonstans i processerna kommer barns delaktighet in? Hur skapar vi förutsättningar för barns delaktighet på barnens villkor? […]

DOFF – på barn och ungdomars villkor III

Rapport från ett barnbiblioteksprojekt 2005 – 2007 Det s.k. DOFF-projektet syftade till att följa upp några idéer som hade väckts i projektet Hissa segel och bygga vindskydd. Målet har varit att fördjupa och föra utvecklingsarbetet […]

Arbetsmöte för barnbibliotekarier

Höstens arbetsmöte hålls i Åkersberga bibliotek i Österåkers kommun. Tid: Torsdag 8 september kl 9 – 15.30 Plats: Åkersberga bibliotek, Österåkers kommun Ta Roslagsbanan från Östra station mot Österskär, kliv av vid station Åkersberga, tidtabell […]

Hur ska virtuella barnbibliotekstjänster se ut?

Lundgren, Lena, Holmén, Annika, Hatamian, Lousia, Östman, Ann, Hur ska virtuella barnbibliotekstjänster se ut? Kartläggning ‐ Barn ‐ Bibliotek ‐ IT våren 2010  (2010) Hur ser det ut med tillgänglighet vad gäller Internet för barn på folkbiblioteken idag? En kartläggning […]

Barnet, platsen, tiden – teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld

Barnet, platsen, tiden – teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld (2010), red. Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren, Louise Limberg För att ge barnbibliotekarierna verktyg för den nödvändiga verksamhetsutvecklingen har Regionbibliotek Stockholm tagit initiativ till denna antologi. […]