Lenadagen 2012

Välkomna till Regionbibliotek Stockholms andra Lena Lundgrendag!

Lena Lundgrendagen är en tradition som påbörjades förra året. Andra onsdagen i februari ska vi i sann Lena Lundgren-anda fokusera på barnbibliotek och barnbiblioteksforskning. Temat i år är:  Att arbeta forskningsbaserat för en utveckling av (barn)biblioteket samt barns och ungas delaktighet

Kultur i Väst har arrangerat en kurs i aktionsforskning, där deltagarna praktiserade aktionsforskning under kursens gång. Representanter från kursanordnare och kursdeltagare kommer att finnas på plats för att berätta och inspirera. Barbro Bolonassos och Amelie Tham berättar om hur de där engagerar stora delar av lokalsamhället i arbetet med att vara relevanta och en viktig del av detsamma. Vi kopplar ihop det med Åse Hedemarks rapport Barn berättar, och lägger tyngdpunkten på just delaktighet, t ex i bibliotekens medieutbud.

Program:
9.30-10: Kaffe och smörgås
10-11: Åse Hedemark, fil. dr. i biblioteks- och informationsvetenskap och verksam vid institutionen för ABM, Uppsala universitet, om rapporten Barn berättar och barns delaktighet
11-12: Samtal mellan Åse Hedemark, Pia Borrman och Marie Johansen, Regionbibliotek Stockholm

12-13: Lunch på egen hand

13-14: Barbro Bolonassos, Fisksätra bibliotek, och Amelie Tham, kulturjournalist och projektledare för Fisksätra museum, berättar om hur man arbetat i Fisksätra med barns delaktighet och förankring i lokalsamhället
14-14.30: Fikapaus
14.30-15.30: Att synliggöra och förändra vardagen: aktionsforskningsinspirerat vardagsarbete. Eva Fred, Kultur i Väst, och Marli Pettersson, Partille bibliotek
15.30-16.00: Diskussion och avslutning

Vi hoppas och tror att det blir en matnyttig dag i Lena Lundgrens anda.

Varmt välkomna!

Plats: Tessinsalen, Stadsmuseet
Kostnad: 500 kr, kaffe/te, smörgås och kaka ingår
Anmälan skickas via länken till höger senast den 1 februari

Information:
Marie Johansen