Norrvikens bibliotek – ett småbarnsbibliotek i ögonhöjd

av Lena Lundgren.

Läs om hur man förvandlade det före detta integrerade filialbiblioteket till ett välbesökt bibliotek i de små barnens ögonhöjd, med inspiration från Reggio Emilia-pedagogiken.

Ur inledningen:
Hur gör man när ett bibliotek får helt ändrade förutsättningar?  Kan ett bibliotek ändra profil och få förnyad relevans?  Kan man omvandla ett integrerat folk- och skolbibliotek till ett småbarnsbibliotek?  Det var de frågor och den utmaning som personalen på Norrvikens bibliotek i  Sollentuna kommun antog och omsatte i ett projekt hösten 2009 – våren 2011.