Flemingsbergs bibliotek – i ständig utveckling

av Lena Lundgren. Regionbibliotek Stockholms skriftserie 6.

Den beskriver utvecklingsarbetet inom barnbiblioteksverksamheten på ett mångspråkigt bibliotek i Huddinge kommun, beskriver och diskuterar de viktigaste projekten, och kan förhoppningsvis vara en inspiration och bidra till en fördjupad diskussion om biblioteksarbete i mångspråkiga områden.

Läs skriften via länken till höger!