DOFF – på barn och ungdomars villkor III

Rapport från ett barnbiblioteksprojekt 2005 – 2007

Det s.k. DOFF-projektet syftade till att följa upp några idéer som hade väckts i projektet Hissa segel och bygga vindskydd. Målet har varit att fördjupa och föra utvecklingsarbetet framåt på folkbibliotekens barn- och ungdomsavdelningar utifrån de av Svensk Biblioteksförening 2003 antagna rekommendationerna för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet På barns och ungdomars villkor samt de erfarenheter som har gjorts i tidigare projekt.

Projektet har genomförts av de sju barnbibliotekskonsulenterna i Gotlands, Gävleborgs, Stockholms, Sörmlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län tillsammans. Regionbibliotek Stockholm har varit projektägare.

Läs via länk till höger!