Studier av barn- och ungdomsbibliotek – en kunskapsöversikt

Av Kerstin Rydsjö och  AnnaCarin Elf
Författarna har på Regionbibliotek Stockholms uppdrag gjort en kunskapsöversikt över forskning inom barn- och ungdomsbiblioteksområdet i Sverige med utblickar mot de övriga nordiska länderna samt Storbritannien och USA.

Resultatet har blivit en intressant, tematiserad överblick över material från ca 1990 och framåt.

Boken kan läsas via länken till höger.