En modell för bokläsning i förskoleklassen

Memmo och Mysen

Följande text har också publicerats i Länsnytt nr 4:2012.

Fyra bibliotek i Stockholm (Blackeberg, Vällingby, Hässelby villastad och Brommaplan) och skolorna inom bibliotekens upptagningsområde ingick i projektet ”Memmo och Mysen i förskoleklassen” som pågick under läsåret 2011-2012. Utifrån projektet utarbetade vi Blackebergsmodellen. Vår inspirationskälla var Emma Virkes bilderbok ”Memmo och Mysen söker efter färger”, men Blackebergsmodellen kan även användas för att arbeta med andra bilderböcker. I denna modell kan man välja hur många steg man vill delta i.

Steg 1 – Biblioteksvisning och bokgåva
Varje förskoleklass och dess pedagog välkomnades till en visning på sitt bibliotek, där de fick höra mer om verksamheten, hur man skaffar lånekort och lånar böcker. Detta är en lång tradition inom Stockholms stadsbibliotek som vi ville förnya genom att byta gåvobok . Vid besöket fick alla elever därför den inspirerande bilderboken Memmo och Mysen söker efter färger av Emma Virke I samband med bytet av gåvoboken ville vi att barnen också skulle få en arbetshandledning till boken i samarbete med pedagoger i närområdet. Denna handledning kan laddas ner gratis från Alvina förlags hemsida och innehåller uppslag för eget skapande, men även språkutveckling och naturvetenskapligt undersökande av färg

Steg 2 – Arbete i klassrummet
Med arbetshandledningen som utgångspunkt arbetade varje pedagog med boken i klassrummet i den utsträckning som passade dem och deras planering. Några pedagoger valde att hämta inspiration i arbetshandledningen till en eller ett par övningar, medan andra använde boken som utgångspunkt för ett mer omfattande temaarbete. De pedagoger som arbetade med boken under en längre tid, såg möjligheten att låta den bli en röd tråd genom moment som de redan genomförde, exempelvis samarbete, språkutveckling, färger och eget skapande. För dem blev projektet en möjlighet att arbeta mot sexårsklassens befintliga mål på ett roligt och inspirerande sätt.

Steg 3 – Utställning på biblioteket
Under våren bjöds alla förskoleklasser in att delta i en utställning på biblioteket tillsammans med Emma Virke. Varje klass fick lämna in ett bidrag som på något sätt var kopplat till boken. I handledningen fanns en mängd idéer att utgå ifrån, men det gick naturligtvis också bra att hitta på egna idéer.

Steg 4 – Vernissage med författarträff
Utställningen invigdes genom ett vernissage med sexåringarna och författaren Emma Virke. Då fick eleverna möjlighet ställa frågor om boken och bilderna i den. Sedan blev det högläsning innan det sedvanliga minglet med salta pinnar avslutade vernissaget. Naturligtvis kunde man också besöka biblioteket vid senare tillfällen för att titta på utställningen i lugn och ro med nära och kära.

För mer information om projektet och beställning av inspirationsskriften, kontakta Eva Öhgren, Blackebergs bibliotek, eva.ohgren@stockholm.se.

/ Eva Öhgren
Blackebergs bibliotek i Stockholm

Relaterade poster