Bild på högläsning för barnRegionbibliotek Stockholm stödjer och utvecklar biblioteksverksamhet för barn och unga i Stockholms län på flera olika sätt.

Vi erbjuder fortbildning och studiedagar för barn- och ungdomsbibliotekarier i stad och län, i förekommande fall även för övrig personal.
Vi håller i ett nätverk av barnbibliotekarier i länet, och arrangerar träffar för nätverket två gånger per år.
Vi blir gärna kontaktade av bibliotek som behöver en samtalspartner vid ombyggnad, utvärdering av verksamheten, projektplanering eller annat.

Barn och unga är prioriterade i bibliotekslagen och i de flesta styrdokument även på regional och lokal nivå. Sverige har som land ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen. Dessutom är konventionen införlivad i svensk lag. Det innebär att vi alltid ska ha barnets bästa för ögonen när vi fattar beslut som rör dem. Läs mer om barns rättigheter på bibliotek!

Vad innebär det att prioritera barn och unga på biblioteken? Hur får vi in barnperspektivet? Hur tar vi reda på barns eget perspektiv på biblioteket? Hur kan vi arbeta med barns och ungas delaktighet?

Barnbiblioteken har en lång tradition av att ta emot skolklasser för bokprat och läsinspiration. Nu när skolbiblioteken är obligatoriska enligt skollagen kan det vara dags att fundera på folkbiblioteken uppdrag för barn och unga på fritid.

I Malin Öglands bok Från Kalix till Ystad – observationer på bibliotek konstateras att det trots att barnmedierna står för hälften av utlånen på biblioteken, så är det inte så många barn på biblioteken som vi kanske har en bild av. Vad drar vi för slutsatser av det? Låter vi oss nöjas med att medierna lånas av vuxna och att barnen tar del av dem någon annanstans? Hur skapar vi annars läsmiljöer så att barn och unga känner sig välkomna att vistas i biblioteket?

I Pia Borrmans och Åse Hedemarks bok Leonards plåster – om syfte, barnsyn och kvalitet i bibliotekets sagostund finns också frågor att reflektera kring. Med vilket syfte erbjuder biblioteken sagostund? Vem bjuds in och vem vill vi nå? Har biblioteken de prioriterade grupperna för ögonen? Hur ser vi om vi har kvalitet i bibliotekets tjänster? Och hur kan vi ställa dessa frågor även om resten av barnbiblioteksverksamheten?

Dessa och många andra frågor är högst aktuella på biblioteken idag. Kontakta oss gärna i frågor kring detta.

Vi på Regionbiblioteket vill vara en resurs i de diskussioner ni för på biblioteken i länet!

Pia Borrman
Sofie Samuelsson

Verksamhet barn och unga – Information på vår webbplats

Barn, bibliotek och forskning – konferens

Barn med funktionsnedsättning

Barns rättigheter

Bokstart i Stockholms län

ponton

Samarbete med barnhälsovården

Språktåget

Publicerat om barnbibliotek av Regionbibliotek Stockholm

Barnbibliotekariers kompetensav Jenny Lindberg och Pia Borrman (2019)

Robotar och ritblock: digital biblioteksverksamhet för barn och unga i Stockholms län, av Linn Holmstedt (2019)

Funkar det? – bibliotekens verksamheter för en dubbelt prioriterad grupp, av Lynn Alpberg (2018)

Normkritik, hbtq och folkbibliotek – ett försökav Sofie Samuelsson (2016)

Barnbibliotek och lässtimulans, av Amira Sofie Sandin (2011)

Barnet, platsen, tiden, av Kerstin Rydsjö m fl (2010)

Från Kalix till Ystad – observationer på folkbibliotek, av Malin Ögland (2014)

Inkluderande bibliotek, av Annika Hermele och Sofie Samuelsson

Leonards plåster, av Pia Borrman och Åse Hedemark (2015)

Projekt Sagostunden – en förstudie, av Åse Hedemark och Pia Borrman (2013)

Rinkeby adopterar en författare, av Marie Johansen (2013)

Skrivboken, red. Malin Isaksson och Pia Borrman (2013)

Språk som rikedom, av Lena Lundgren (2008)

Studier av barn- och ungdomsbibliotek – en kunskapsöversikt, av Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf (2007)

Taxonomier – verktyg för biblioteksutveckling, av Malin Ögland(2013)

Att läsa är också en sport, av Lotta Aleman och Malin Ögland (2013)

Barns perspektiv – Lenas perspektiv, av Marie Johansen (2011)

DOFF – På barns och ungdomars villkor, rapport från ett biblioteksprojekt av Regionbibliotek Stockholm m fl (2007)

Litteraturhus – rum för läskonster, av red. Solveig Hedenström och Lena Lundgren (2011)

Norrvikens bibliotek – ett småbarnsbibliotek i ögonhöjd, av Lena Lundgren(2011)

Rum för barn möjligheternas bibliotek, av Lena Lundgren (2007)