sofie

Jag jobbar som utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm. En del av min tjänst har inriktningen barn och ung, med fokus på ung. Jag arbetar även med inkluderingsfrågor.

När det gäller unga och bibliotek har Regionbiblioteket under en tid fokuserat delaktighet. Det handlar om vilken plats unga tar och vill ta på biblioteken, och hur biblioteken kan bygga relationer med unga och med andra verksamheter som jobbar med och för unga.  Centralt är bland annat de möjligheter unga har, eller skulle kunna ha, att uttrycka sig, med ord och på andra sätt. Hur formulerar unga, och hur skulle de kunna formulera, sina erfarenheter, idéer, berättelser och drömmar och vilken roll kan biblioteken ha för att stödja och uppmuntra? Regionbiblioteket ordnar konferenser och träffar som har fokus på ung och bibliotek.

Ett sätt att uttrycka sig är kreativt skrivande. Många har uppfattningen att skrivande och läsning går hand i hand. Min utgångspunkt när det gäller kreativt skrivande på bibliotek är att skrivande kan vara en väg för människor att upptäcka att det kan vara roligt med ord, något som är långt från självklart för alla. Många har stor respekt för ord. Kreativt skrivande på bibliotek kan vara en verksamhet där lust till ord kan skapas eller fortsätta blomma, eller att motstånd eller likgiltighet inför ord och berättelser kan förändras, till att det går att gilla ord och berättelser. Det är viktigt att ha utrymme där vi kan formulera oss och bli lyssnade på. Det är viktigt för mig att biblioteksanvändare ska kunna känna sig hemma i biblioteksrummet, att de kan göra det till sitt och lämna avtryck i det. Till exempel genom att ordlekar, meningar och texter får sitta kvar på väggarna i biblioteket efter till exempel en skrivcirkel. Jag håller i träffar för biblioteksmedarbetare om kreativt skrivande på bibliotek, som Regionbiblioteket arrangerar.

Jag har skrivit Normkritik, hbtq och folkbibliotek: Ett försök, som publicerades 2016. Den är en del av Regionbibliotekets skriftserie. En fortsättning på skriften är projektet Inkluderande biblioteksverksamhet: normkritik, hbtq, läsfrämjande och metodutveckling, som jag arbetar med tillsammans med Annika Hermele. Under 2017 har vi fyra heldagsträffar med projektdeltagarna, som är tjugo stycken biblioteksmedarbetare från olika kommuner i Stockholms län. Under 2018 ska erfarenheter från projektet spridas.

Anette Helgesson, bibliotekarie och författare till Jalla tillsammans: En personlig skildring av läsfrämjande integrationsprojekt, tipsar på Facebook (Feelgoodbibliotekarien) om boken Vägar till innanförskap. Helgesson skriver att boken identifierar fem ledarskapsstrategier för att nå förändring och mer inkludering i samhället: utmana rådande normer och strukturer, skapa nya modeller, låta målgruppen vara medskapande, ständigt ta snabba beslut för att förändra tillsammans och nätverka över gränser. Detta är strategier som även jag tror på och vill utforska vidare tillsammans med mina kollegor på Regionbiblioteket och med alla er som jobbar på biblioteken i Stockholms län.

Kontakta mig gärna:
Tel: 08 – 123 379 15
E-post: sofie.samuelsson@sll.se