Litterär tidskrift för och av unga

Ponton är en tidskrift för unga skrivare i åldrarna 15 – 21 år i Sverige och i övriga Norden. Ursprunget är de skrivarläger som Stockholms stads- och länsbibliotek har arrangerat under ett tiotal år. Ponton vill ge de ungdomar som vill utveckla sitt eget fria skrivande en plattform och en läsekrets.

Tidskriften startades under Kulturhuvudstadsåret 1998 med bidrag från Stiftelsen framtidens kultur, Stockholms läns landsting och Stockholms stads- och länsbibliotek, och hade från början sin redaktion på Tidskriftsverkstaden i Norrtälje. 2001 övertog Föreningen Tidskriften Ponton hela ansvaret och redaktionen fick, efter ett mellanspel i Kulturhuset i Stockholm, sin hemvist på ungdomsbiblioteket PUNKTmedis vid Medborgarplatsen. Där arbetar nu en ungdomsredaktion med utgivningen av Ponton. Redaktionen läser och diskuterar alla texter som skickas till Ponton och gör sedan ett urval som publiceras i tidskriften. Redaktionen ansvarar också för det redaktionella innehållet, d.v.s. artiklar, krönikor, notiser och boktips. Omkring femton unga skrivare medverkar i varje nummer.

Ponton har utkommit med fyra nummer per år och har utvecklats hela tiden. Den trycks f.n. i 1 200 ex och har ca 700 prenumeranter. Resten av upplagan säljs eller delas ut vid skrivarkurser och skrivarläger i hela landet, uppläsningsprogram och andra kulturarrangemang för unga samt vid författarbesök på gymnasier. Tidskriften har god kontakt med de medverkande unga skrivarna och sina läsare. Ungdomsredaktionen leds av en arvoderad redaktör och en bibliotekarie på PUNKTmedis, och förutom i redaktionsarbetet deltar redaktionsmedlemmarna i litterära program och uppläsningar i olika sammanhang. Tidskriften har etablerat sig som en arena för unga skrivare och börjar också bli känd och respekterad i den litterära världen. Ponton nominerades till utmärkelsen Årets kulturtidskrift 2001, 2005 och 2008.

Ponton får sedan 1999 tidskriftsstöd från Kulturrådet och stöds även av Stockholms stadsbibliotek, Region Stockholm genom Regionbibliotek Stockholm samt av Stiftelsen Solkatten och Albert Bonniers förlag.

Medverka i Ponton!
Du som är mellan 14 och 21 och skriver dikter eller noveller är välkommen att skicka in ditt material: http://ponton.nu/skicka-in/. Fotografier och illustrationer är också välkomna. Bilderna ska vara svartvita och 200 dpi stora.

Hemsida: http://www.ponton.nu/

Prenumerera på Ponton!
Ponton kostar 110 kr/år för privatpersoner och 150 kr/år för bibliotek och skolor. Prenumeration på Ponton: http://ponton.nu/prenumerera/ eller skriv till ekonomitjanst@natverkstan.net.

Ytterligare upplysningar genom

Redaktionen
skriv@ponton.nu

Staffan Engstrand, ansvarig utgivare
staffan.engstrand@solna.se