Rapport: Träff om bibliotekens arbete e-medier

Den 7 mars ordnade vi en träff om arbetet med e-medier på biblioteken i länet. Syftet med träffen var att inspirera till ett mer medvetet och aktivt arbete med e-medier samt att erbjuda tillfälle till mingel och utbyte med kolleger från hela länet.

Träffen bestod av några olika inslag:

  • Södertälje bibliotek och Stockholm stadsbibliotek berättade om sitt arbete med aktivt urval/inval av e-böcker.
  • Resultat från Regionbibliotek Stockholms enkät om e-boksläget i länet.
  • Karin Sundström på Regionbibliotek Stockholm om Digital distribution till taltidningsprenumeranter, Talboken kommer digitalt.
  • Gruppsamtal utifrån några aktuella frågeställningar.

Samtal om strömmande filmtjänster
När resultatet från vår enkät skickades ut ställdes också frågan vilka bibliotek som har en strömmande filmtjänst eller planer på en sådan filmtjänst. Då svarade en kommun, nu är det sju kommuner som erbjuder strömmande film. Fler kommuner följer… Läs mer om strömmande filmtjänster på Viddla och på Cineasterna. Danderyd och Vallentuna berättade om sina erfarenheter av Viddla respektive Cineasterna.

Övrigt
SKL Kommentus har gjort en förstudie om e-litteratur och planerar för upphandling. Läs mer om förstudien här:
https://www.sklkommentus.se/inkopscentral/upphandlingar/e-litteratur-2017/

Biblioteksbladet skriver om forskningsrapporten: Books on screens, i artikeln E-boken under lupp.

Vi siktar på att ordna en ny träff i höst och då med fokus på tidnings- och tidskriftstjänster med flera e-resurser. I det sammanhanget vill vi påminna om rapporten E-resurser på kommunala bibliotek – lokala, regionala och nationella perspektiv.

Tack till er som deltog på träffen!

Bästa hälsningar
Lotta Aleman, Karin Sundström, Lovisa Furendal Berndt och Britt Löfdahl
Regionbibliotek Stockholm

 

 

Relaterade poster