Rapport: Träff om bibliotekens arbete e-medier

Den 7 mars ordnade vi en träff om arbetet med e-medier på biblioteken i länet. Syftet med träffen var att inspirera till ett mer medvetet och aktivt arbete med e-medier samt att erbjuda tillfälle till […]

Projekt digital service

Med Projekt digital service vill Regionbibliotek Stockholm undersöka om och hur biblioteken genom samarbeten med andra kommunala aktörer kan ge invånarna bättre hjälp med digital service/e-service och samhällstjänster. Folkbibliotek besöks dagligen av människor som saknar […]

E-resurser på kommunala bibliotek – lokala, regionala och nationella perspektiv

Denna rapport är en kartläggning av e-resurser vid kommunala bibliotek i Sverige, utförd av Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås våren 2016. I rapporten ställs frågor kring hur kommunerna ser på användningen av […]