Barnbibliotek och lässtimulans – delaktighet, förhållningssätt, samarbete

av Amira Sofie Sandin Detta är den tredje boken i en serie om barnbibliotekens verksamhet ur en teoretisk synvinkel och den behandlar barnbibliotekens viktigaste uppgift: det lässtimulerande arbetet. I samarbete med Länsbiblioteken i Mellansverige (LIM). […]

Litteraturhus – rum för läskonster

Slutrapport 2 från projektet Läskonster. Red. Solveig Hedenström och Lena Lundgren. I målen för Läskonsterprojektet ingick att bygga upp regionala litteraturhus i någon form: fysiska, digitala, mobila, som nätverk eller mötesplatser för fortbildning och experimenterande […]

Tid för samtal om barns delaktighet

Vad menar vi egentligen när vi säger att barn är delaktiga i saker vi gör på biblioteken? Var någonstans i processerna kommer barns delaktighet in? Hur skapar vi förutsättningar för barns delaktighet på barnens villkor? […]

DOFF – på barn och ungdomars villkor III

Rapport från ett barnbiblioteksprojekt 2005 – 2007 Det s.k. DOFF-projektet syftade till att följa upp några idéer som hade väckts i projektet Hissa segel och bygga vindskydd. Målet har varit att fördjupa och föra utvecklingsarbetet […]

Arbetsmöte för barnbibliotekarier

Höstens arbetsmöte hålls i Åkersberga bibliotek i Österåkers kommun. Tid: Torsdag 8 september kl 9 – 15.30 Plats: Åkersberga bibliotek, Österåkers kommun Ta Roslagsbanan från Östra station mot Österskär, kliv av vid station Åkersberga, tidtabell […]

Hur ska virtuella barnbibliotekstjänster se ut?

Lundgren, Lena, Holmén, Annika, Hatamian, Lousia, Östman, Ann, Hur ska virtuella barnbibliotekstjänster se ut? Kartläggning ‐ Barn ‐ Bibliotek ‐ IT våren 2010  (2010) Hur ser det ut med tillgänglighet vad gäller Internet för barn på folkbiblioteken idag? En kartläggning […]

Barnet, platsen, tiden – teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld

Barnet, platsen, tiden – teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld (2010), red. Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren, Louise Limberg För att ge barnbibliotekarierna verktyg för den nödvändiga verksamhetsutvecklingen har Regionbibliotek Stockholm tagit initiativ till denna antologi. […]