Att söka, värdera och organisera information – vad vi kan och vad fler behöver kunna

Biblioteken hjälper dagligen sina besökare med att hitta den information de frågar efter. Men hur kan biblioteken arbeta för att alla människor ska ha grundläggande kompetenser i att söka, värdera och organisera information långt det är möjligt? Hur ser vi på bibliotekens folkbildande roll i samhället och hur verkar vi för att lära ut våra kunskaper till de människor vi möter? Har vi möjligheter och förutsättningar att vara en lärande aktör i våra närsamhällen, eller är det här vår stora utmaning inom Digitalt först ligger?

Som en del av arbetet med det nationella kompetenslyftet Digitalt först och i arbetet med att skapa gemensamma lärresurser arbetar just nu fem arbetsgrupper inom regional biblioteksverksamhet med att kartlägga de kompetenser som behöver stärkas. Arbetet ska ske utifrån samtal med biblioteksmedarbetare. Arbetsgruppen som fokuserar på kunskapsområdet Analysera och bearbeta data och information presenterar i ett blogginlägg sin utgångspunkt för arbetet.

”Att vi skattar oss själva högt inom detta område är en bra grund att stå på inför det digitala kompetenslyft som vi nu står inför på nationell nivå. Men det innebär också utmaningar – hur kan vi lyfta våra kunskaper inom detta kompetensområde för att biblioteken ska vara relevanta för den samtid de verkar i och vad kan vi göra för att dessa kompetenser ska komma till nytta på bästa sätt? Och är det viktigast att vi fördjupar våra kunskaper inom att söka, värdera och organisera information, eller är det kanske viktigare att fördjupa vår förmåga att lära ut dessa kunskaper och se till att de kommer fler människor till del?”

Läs hela inlägget Att söka, värdera och organisera information – vad vi kan och vad fler behöver kunna och bidra gärna med dina tankar och åsikter!

 

Hanna Johansson, regionbibliotek Stockholm

 

 

 

Relaterade poster