Det demokratiska samtalet i en digital tid

Den statliga kommittén Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet har haft i uppdrag att verka för att öka människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat. Kommitténs analyser och rekommendationer för fortsatta insatser på området har nu lämnats i betänkandet ”Det demokratiska samtalet i en digital tid – Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat”.  

I sitt betänkande listar kommittén en rad offentliga aktörer som anses viktiga för arbetet för stärkt demokratisk motståndskraft, och biblioteksväsendet är en av dessa.  

Folkbiblioteken fungerar inte i första hand som språkrör för det offentliga –även om de är organiserande inom det allmänna –utan som möjliggörare av medborgarnas egen bildning och åsiktsbildning. Folkbiblioteken kan fungera som en infrastruktur för samhällets gemensamma kunskapsbas, som är tillgänglig hela livet och i hela Sverige (Sundin 2020).

Kommittén har även gett ut en antologi  inom området, där de gett utrymme till olika röster att resonera om förutsättningar och utmaningar för det demokratiska samtalet i en digital tid. Genom antologin vill kommittén bidra till att sprida kunskap och främja diskussioner.

Mer information och fördjupning:

Betänkandet: Det demokratiska samtalet i en digital tid – Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat, SOU 2020:56.

Antologin: Det demokratiska samtalet i en digital tid — En antologi om desinformation, propaganda och näthat.

På Digiteket finns en artikel som sammanfattar betänkandet samt länkar till mer läsning: Biblioteken, MIK och Det demokratiska samtalet.

Kommittén och Internetstiftelsen arrangerade en halvdag om demokratiskt deltagande och hur vi ökar vår motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat. Se de filmade föreläsningarna här.

Föreläsning av Carl Heath, regeringens särskilde utredare kring det demokratiska samtalet, om kommitténs uppdrag och arbete: Att värna det demokratiska samtalet.


Relaterade poster