Studieresa till Köpenhamn: Albertslunds bibliotek

Vi var några utvecklingsledare från Regionbiblioteket som gjorde en studieresa till Köpenhamn med omnejd i oktober. Vi besökte bland annat Albertslunds bibliotek som ligger ungefär 20 minuter med pendeltåg sydväst om Köpenhamn. Bakom den anspråkslösa ingången öppnades ett vackert bibliotek ritat av Henning Larsen. Vi togs emot av två bibliotekarier från barnavdelningen som visade oss runt. Mycket är detsamma som i Sverige men i Albertslund hade de satsat mycket på olika pedagogiska spel för att stödja språkutvecklingen, i synnerhet hos barn med annat modersmål än danska. Men även de som behöver öva begrepp, färg, form, siffror med mera kan låna spelen. Själva spelen var ofta också på olika språk, eller parallellspråkiga på modersmålet och danska. Och det var inte datorspel det handlade om utan vanliga analoga träspel. Spelen kan lånas hem eller lånas av pedagoger. Numera var de lite svåra att få tag på men de hittade dem i leksakskataloger. En stor skillnad mellan Sverige och Danmark är att man här har fokus på att barnen ska lära sig danska, medan vi poängterar modersmålets betydelse också.

Pia Borrman, Utvecklingsledare barn & unga på Regionbibliotek Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Relaterade poster