Hur kan vi tillsammans möta behoven i krigstider?

En hand målad i samma färger som Ukrainas flagga, blått och gult.

Digiteket: Samla, sprida, stödja – hur kan vi tillsammans möta behoven i krigstider?

Med anledning av kriget i Ukraina samlar Digiteket råd och resurser till stöd för folkbiblioteken. Vad finns det behov av på biblioteken och hur kan vi samarbeta för att producera relevant material? I artikeln Samla, sprida, stödja kan du ta del av idéer, frågor och tips. Artikeln ingår i Tema Ukraina, där Digiteket samlar material med koppling till det pågående kriget.

Artikel på Digiteket: Samla, sprida, stödja – hur kan vi tillsammans möta behoven i krigstider?
Temasidor på Digiteket: Tema Ukraina

Beredskap och relevans i tider av kris – Digital tematräff

Hur håller sig biblioteken beredda och relevanta i tider av oro, omställning och osäkerhet? Vilka frågor kommer till biblioteken och hur ser omvärldens behov av biblioteken ut? Välkommen till en tematräff då vi reflekterar över frågor som dessa i ljuset av de senaste årens pandemi och kriget i Ukraina. Det blir tillfälle till samtal och erfarenhetsutbyten.

Ola Nilsson från Digiteket deltar och berättar om hur redaktionen arbetar för att hålla innehållet aktuellt och användbart för biblioteken. 

Datum: Onsdag 6 april kl 9-11, digital träff på Teams.
I kalendariet finns mer information och anmälan.

Bilden: Photo by Elena Mozhvilo on Unsplash.

Relaterade poster

  • Inga relaterade