Robotar och ritblock och roligare bibliotek

Lagom till sommaren kommer rapporten Robotar och ritblock – digital biblioteksverksamhet för barn och unga på folkbiblioteken i Stockholms län. Under hösten 2018 undersökte projektledaren Linn Holmstedt användningen av digitala verktyg i barn- och ungdomsverksamheten på biblioteken i Stockholms län.

Både bibliotekspersonal och bibliotekschefer är överens om att det är ett viktigt område som ska prioriteras, och att det behövs mer fortbildning. Många biblioteksmedarbetare anser sig ha otillräckliga kunskaper inom allt eller nästan allt som rör det digitala, och pekar framför allt ut filmskapande, programmering och spel som områden där fortbildning behövs.

Genom intervjuer och enkätundersökningar som rapportförfattaren har gjort är det tydligt att det finns stora kompetensskillnader bland personal – något som också innebär att det finns stor potential till kollegialt lärande. Men det som står i vägen är tidsbrist. Att lära sig nya verktyg, att sätta sig in i hur en app eller ett program fungerar tar tid, och för att personalen ska kunna göra den prioriteringen måste det finnas tydliga syften med verksamheten. Varför ska vi överhuvudtaget ha digital barn- och ungdomsverksamhet på folkbiblioteken?

Den här skriften formulerar ett antal målsättningar för området: att stärka medie- och informationskunnighet, att bekräfta värdet av olika typer av berättelser och att minska digitala klyftor. ”Men jag skulle vilja lägga till den viktigaste målsättningen av alla: att ha roligt tillsammans med sina biblioteksanvändare!” säger Linn Holmstedt. ”Något av det roligaste jag har gjort på biblioteket är att ha sagostund med en liten robot tillsammans med förskolebarn och försöka lista ut vilka knappar vi ska trycka på för att få roboten att snurra runt. När vi provar nya saker och leker utvecklar vi tillsammans vår nyfikenhet och kreativitet, och inget kan väl vara en bättre grund för livslångt lärande.”

Linn Holmstedt tipsar om tre roliga aktiviteter att testa i biblioteket:

* Gör ett bok-quiz i appen Kahoot
* Gör en labyrint till en Blue-Bot/Bee-Bot
* Spela in ett boktips eller en boktrailer i iMovie

 

Här kan du ladda ner rapporten.

 

Relaterade poster