Vad gör egentligen en bibliotekarie?

Bild på en informationsdisk. Foto: Cecilia Bengtsson

Vad gör egentligen en bibliotekarie? Vilka kunskaper krävs? Var går gränsen för yrkesrollen och hur kan man beskriva kvalitet inom yrket? Detta och många andra frågor har en grupp bibliotekarier utforskat i kursen Omdöme, bildning och det mellanmänskliga mötet: en utbildning i bibliotekariens praktiska kunskap som under våren genomförts som ett samarbetsprojekt mellan Regionbibliotek Stockholm och Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola.

Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma bibliotekarier som reflekterar gemensamt kring förändringar i yrkesrollen och de kunskapsmässiga, samhällsmässiga och etiska utmaningar de ställs inför. Deltagarna skriver en essä med utgångpunkt i en egenupplevd och svårbedömd handlingssituation, då yrkeskunnandet och yrkesrollen ställs på sin spets. Texterna visar på bredden i bibliotekariens handlingsfält: Vad ska jag göra med barn på biblioteket som har lämnats där utan uppsikt en hel dag? Måste jag kunna lösa tekniska datorfrågor kring e-bok-lån? Ska man utan att kommentera låna ut Hitlers Mein Kampf? Hur ska jag bedöma litteratur på ett språk jag inte behärskar? Monika Baruch, bibliotekarie på ett av stadsdelsbiblioteken inom Stockholms stadsbibliotek, är en av deltagarna på kursen. Här kan ni läsa ett kort utdrag ur hennes essä.

Möten med låntagarna, det visar Monikas essä, är ofta korta och det gäller att träffa snabba beslut, att bedöma situationen och människor. Arbetet kräver att man pendlar mellan rutinarbeten, teknisk support och existentiella frågor. Som bibliotekarie måste man ta ställning till verksamhetens krav på effektivitet och serviceinriktning. Det gäller att förhålla sig till de låntagare som ger ”poäng” i statistiken och de som har hamnat utanför systemet men letar efter en plats där de fortfarande är välkomna. I gemensamma diskussioner kring texterna lyfts frågan om yrkesrollens definition och kunskapskraven som bibliotekarier ställs inför. Varför gör jag som jag gör? Vilken roll spelar vanor och rutiner för mitt handlande? Vilka är de ekonomiska, politiska, personliga, kulturella osv. förutsättningarna för yrkesutövningen?

Det egna skrivandet är här en central metod för att reflektera över den egna yrkesrollen. En metod för att försöka sätta ord på det man gör och träna sig i att analysera bibliotekariens professionella omdöme, handlingsfält och yrkeskunnande.

Eva Schwarz
Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola

Den här artikeln är även publicerad i Länsnytt nr 2 2015 med tema Samtal. Läs hela länsnytt här.

Relaterade poster