Houses of Literature – Rooms for arts in reading

A House of Literature is a Room for Arts in Reading, an enjoyable place full of storytelling activities that activate all the senses – inspiring, surprising, empowering children and young people. This is the story […]

Arbetsmöte för barn- och ungdomsbibliotekarier

Vilka frågor vill ni ta upp? Meddela mig i förväg. Passa på att dryfta era problem, diskutera era käpphästar och ställa era frågor till arbetsmötet! Tid: Onsdag 29 augusti kl 9 – senast 15.30 Plats: […]

Små barn och deras språkutveckling

En gemensam fortbildning för biblioteks- och BVC-personal i Stockholms län. Små barn och deras språkutveckling Hur hanterar hjärnan språk – ett eller flera? Språklig kompetens – vad består den av? Hur förändras språkinlärningen med åldern? […]

Norrvikens bibliotek – ett småbarnsbibliotek i ögonhöjd

av Lena Lundgren. Läs om hur man förvandlade det före detta integrerade filialbiblioteket till ett välbesökt bibliotek i de små barnens ögonhöjd, med inspiration från Reggio Emilia-pedagogiken. Ur inledningen: Hur gör man när ett bibliotek […]

Lenadagen 2012

Välkomna till Regionbibliotek Stockholms andra Lena Lundgrendag! Lena Lundgrendagen är en tradition som påbörjades förra året. Andra onsdagen i februari ska vi i sann Lena Lundgren-anda fokusera på barnbibliotek och barnbiblioteksforskning. Temat i år är: […]

”Det läsande barnet”

Fredag 16 december disputerar Mats Dolatkhah med sin avhandling ”Det läsande barnet – minnen av läspraktiker i Sverige 1900-1940” vid Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Du som inte har möjlighet att gå på […]

Rum för barn – möjligheternas bibliotek

En studie inom det nordiska projektet I gulvhöyde (2007). Som den svenska delen av det nordiska projektet I gulvhöyde genomförde Lena Lundgren under våren 2007 en observationsstudie av hur de små barnen och deras vuxna […]

Barns perspektiv – Lenas perspektiv

Marie Johansens föreläsning från Lena Lundgren-dagen den 9 februari 2011. Lena sammanfattar: Biblioteken måste vara roliga för barn och kännas angelägna. Barn måste komma till biblioteket av fri vilja. Man måste se varje enskilt barn […]

Anpassade medier för barn och unga med läshinder

Elisabeth Nilsson har i en rad projekt arbetat för att de barn som har olika slag av läshinder ska få böcker i en form som passar dem. Hennes arbete avrundades med en konferens den 17 […]

Viktigast i världen och fallen flicka – barnkonventionen i barnböckerna 2009

av Lena Lundgren och Marie Johansen FN:s barnkonvention antogs 1989 och 20-årsdagen uppmärksammades i medierna i november 2009. Men hur levande är Barnkonventionen i skolorna, inom fritidsverksamheten eller på biblioteken? Text publicerad i samband med […]

Hur ska virtuella barnbibliotekstjänster se ut?

Lundgren, Lena, Holmén, Annika, Hatamian, Lousia, Östman, Ann, Hur ska virtuella barnbibliotekstjänster se ut? Kartläggning ‐ Barn ‐ Bibliotek ‐ IT våren 2010  (2010) Hur ser det ut med tillgänglighet vad gäller Internet för barn på folkbiblioteken idag? En kartläggning […]

Språk som rikedom

Lundgren, Lena, Språk som rikedom – en möjlighet för Fisksätra – en utmaning för Nacka kommun (2008), Regionbibliotek Stockholms skriftserie 1. Projektet Språk som rikedom, som har bedrivits vid biblioteket i Fisksätra under åren 2004 – […]

Barnet, platsen, tiden – teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld

Barnet, platsen, tiden – teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld (2010), red. Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren, Louise Limberg För att ge barnbibliotekarierna verktyg för den nödvändiga verksamhetsutvecklingen har Regionbibliotek Stockholm tagit initiativ till denna antologi. […]