Små barn och deras språkutveckling

En gemensam fortbildning för biblioteks- och BVC-personal i Stockholms län.

Små barn och deras språkutveckling
Hur hanterar hjärnan språk – ett eller flera?
Språklig kompetens – vad består den av?
Hur förändras språkinlärningen med åldern?

OBS! Samma föreläsning sker vid två tillfällen:
Tid och plats
19/4 kl 13.30-16.30
Karolinska Universitetssjukhuset (Solna) stora aula Nanna Svartz
9/5 kl 13.30-16.30
Södersjukhuset, Aulan 6 tr. (Ingång stora entrén)
Kostnad: 300 kr. Fika ingår.

Program
13.30-13.45 Inledning Pia Borrman/Marie Johansen, båda Utvecklingsledare barn & unga Regionbibliotek Stockholm
13.45-14.45 Små barn och deras språkutveckling, Gunilla Ladberg
14.45-15.15 Fikapaus
15.15-16.15 Små barn och deras språkutveckling, Gunilla Ladberg forts
16.15-16.30 Avslutning Pia/Marie

Välkomna!

Gunilla Ladberg är fil.dr. i pedagogik, föreläsare och författare till flera böcker om barns språkutveckling. Se www.ladberg.se för mer information.