Rinkeby adopterar en författare 2010-2011

Ett lässtimulerandeprojekt som syftar till samverkan och barns delaktighet – projektrapport och utvärdering.
Av Marie Johansen.
Regionbibliotek Stockholms skriftserie 9.

Baksidestext
Denna skrift är en beskrivning och utvärdering av projekt Rinkeby bibliotek adopterar en författare. I projektet flyttade författaren Eva Susso in på Rinkeby bibliotek för att man tillsammans skulle få kontakt med unga läsare, utveckla samarbetsmodeller, utveckla metoder för läs- och skrivfrämjande aktiviteter och få till fördjupade samtal om läsandet och skrivandet.

Samarbete är inte enkelt och kräver mer tid än vad vi ofta tror. Vi underskattar den process som gör att de olika parterna helt och fullt står bakom de mål och syften som finns i ett utvecklingsarbete. Vad är samarbete egentligen? Hur uppnås det? Uppnåddes det i projektet Rinkeby bibliotek adopterar en författare?

Marie Johansen har lagt tyngdpunkten på utvärderingsdelen och funderat mycket på processen gällande samarbetet mellan folkbibliotek och skola. Med den här rapporten sprids nu lärdomarna från projektet. Förhoppningsvis kan de bidra till ökad kunskap vid liknande projekt.

 

Läs rapporten via länken till höger eller
beställ via regionbiblioteket@stockholm.se