Från 2014 är det Stockholms stadsbibliotek som administrerar fjärrlåneservicen till bibliotek i Stockholms län och övriga landet.

Beställningar
Beställ helst genom direktinläggning i Stockholms stadsbiblioteks katalog Biblioteket.se eller via LIBRIS (sigel Ssb).

Kontaktuppgifter:
Fjärrlån
Stockholms stadsbibliotek
Odengatan 55
113 80 Stockholm
Telefon: 08 – 508 30 900 (Kundtjänst)
E-post: fjarrlan.ssb@stockholm.se

Lånetid
Lånetiden vid Stockholms stadsbibliotek är fyra veckor. Därefter går det bra att låna om i Biblioteket.se  två gånger.

Regionala transporter
Biltransport inom Stockholms län sker enligt ordinarie schema och varje kommunbibliotek har en, två eller tre sändningstillfällen per vecka. Under sommaren minskar transporterna till ett tillfälle/bibliotek/vecka enligt sommarschema.
Vid frågor kontakta 08 – 508 30 900 (Kundtjänst)
E-post: fjarrlan.ssb@stockholm.se

Utlandslån
Lån inom Norden

kan oftast göras direkt från respektive kommunbibliotek. Se gärna Fjärrlåneguiden för arbetsgång och råd.

Lån utanför Norden
förmedlas av Sveriges depåbibliotek och lånecentral.