Nya rekommendationer för fjärrlån

Nu finns nya rekommendationer för fjärrlån. De betonar framför allt användarperspektivet och miljöperspektivet. Ny teknik bör användas för att minska miljöpåverkan av fjärrlånen och lånesamarbetet bör präglas av ett generöst förhållningssätt och ömsesidighet. Läs rekommendationerna i sin helhet på KBs webbplats.

Relaterade poster