I Regionbibliotekets uppdrag ingår att vi ska bedriva projekt inom biblioteksspecifika områden. Projekten pågår under en förutbestämd tidsrymd, vanligen under några års tid, här listas de projekt som vi anser vara avslutade. Ett projekt kan vara avslutat tidsmässigt men ändå ha en viss anknytning till ett senare pågående projekt. I sådana fall finns projektet kvar på Projektsidan.

Avslutade projekt:

Att läsa är också en sport – att nå nya läsare med nya läsande förebilder 2012-2013

Biblioteket rätt och lätt 2019-2011

Bokcirklar.se 2010-2017

Delning.nu 2011-2012

Hitta en bra bok – läsinspiration via webben för barn 2013-2014

IKT-lyftet / Digidel 2019-2013

Kompetensen 2012-2013

Möten med litteratur 2014-2015

Möten med läsning 2014-2016

Ombud i läsningens tjänst 2012-2013

Ordet som verktyg 2012-2013

Ortsportaler 2010-2011

Prosit! – Må det gagna 2009-2011

Praktisk kunskap Hösten 2013 – 

Sagostunden 2013-2016

Seniorkultur 2012-2013

Sociala medier : nåt för alla 2011-2012

Vid sidan av Äppelhyllan 2017

Öppna bibliotek 2007-2015