Regionbibliotekets har genom åren drivit många projekt i syfte att utveckla biblioteksverksamheten i länet. Projekten pågår vanligtvis under en begränsad tidsperiod. Flera projekt har resulterat i publicerade skrifter. Här listas tidigare projekt som nu är avslutade. Ett projekt kan vara avslutat tidsmässigt men ändå ha en viss anknytning till ett senare pågående projekt. I sådana fall finns projektet kvar på Projektsidan.

Avslutade projekt

Att läsa är också en sport – att nå nya läsare med nya läsande förebilder 2012-2013

Barnbibliotekariers kompetens 2019

Biblioteket rätt och lätt 2019-2011

Bokcirklar.se 2010-2017

Bokstart 2015-2016

Delning.nu 2011-2012

Digital service 2016-2018

Digitalt för och med barn och unga 2018

Hitta en bra bok – läsinspiration via webben för barn 2013-2014

IKT-lyftet / Digidel 2019-2013

Inkluderande biblioteksverksamhet : norm-kritik, hbtq, läsfrämjande och metodutveckling 2016-2018

Kommer boken? 20150901 – 20171231

Kompetensen 2012-2013

Möten med litteratur 2014-2015

Möten med läsning 2014-2016

Ombud i läsningens tjänst 2012-2013

Ordet som verktyg 2012-2013

Ortsportaler 2010-2011

Prosit! – Må det gagna 2009-2011

Praktisk kunskap Hösten 2013 – 

Sagostunden 2013-2016

Seniorkultur 2012-2013

Sociala medier : nåt för alla 2011-2012

Tillsammans – interkulturellt läsfrämjande, mångfald och inkludering september 2018 – januari 2019

Utmaning storstad 2019

Vid sidan av Äppelhyllan 2017

Öppna bibliotek 2007-2015