Mål: En metodbok om hur man kan arbeta med skrivande på bibliotek tillsammans med ungdomar
Målgrupp
: biblioteksmedarbetare
Tid
: september 2012 – februari 2013
Finansiering
: Statens kulturråd och Regionbibliotek Stockholm
Kontaktperson: Pia Borrman, e-post pia.borrman@sll.se

___________________________________________________________

Många bibliotek ordnar skrivarläger på somrarna där barn och unga får träffa, lära och inspireras av en författare. På de flesta bibliotekOrdethand arbetar man inte med skrivande under resten av året. Det fanns en efterfrågan från ungdomsbibliotekarier i länet om en kurs för att lära sig om hur man kan arbeta med skrivande på bibliotek. Kursen Ordet som verktyg genomfördes under hösten 2011 – vintern 2012 i Regionbibliotek Stockholms regi med Malin Isaksson som kursledare. Där fick de femton kursdeltagarna arbeta fram egna skrivövningar som de kunde testa på sina bibliotek. Tanken på att sprida detta till fler landade i en metodbok. Böcker om att skriva finns redan men inte om hur man arbetar med skrivande på bibliotek, hur man gör övningarna till sina egna och, som Malin Isaksson säger, ständigt har ett verktygsbälte runt höften redo med olika övningar, för olika situationer och för olika ungdomar.

Länk till metodboken Skrivboken