Mål: Locka till läsande och samtal om böcker bland läsovana ungdomar och unga vuxna. Lyfta fram läsande manliga förebilder genom att visa på idrottare med läsintresse. Ge exempel på samarbeten, nationellt och lokalt, för att nå fler läsare.
Målgrupp: Läsovana unga och unga vuxna, i synnerhet pojkar och män, som sällan besöker bibliotek och som lider brist på manliga läsande förebilder.
Tid: våren 2012 – våren 2013
Finansiering: Statens kulturråd och Regionbibliotek Stockholm
Ansvarig: Lotta Aleman
__________________________________________________________

AttLäsa_01_webb (2)Regionbibliotek Stockholm samarbetar med Riksidrottsförbundet, Riksidrottsmuseet och SISU Utbildarna. Mål för projektet är att locka till läsande och samtal om böcker bland läsovana ungdomar och unga vuxna och att särskilt lyfta fram läsande manliga förebilder genom att visa på idrottare med läsintresse. Vi vill också ge exempel på samarbeten, nationellt och lokalt, för att nå fler läsare.

Riksidrottsmuseet har skapat en utställning, med tema idrottande och läsande förebilder, som vandrar runt till fyra orter med livaktiga idrottsföreningar och bibliotek. De lokala biblioteken och idrottsklubbarna ska gemensamt ordna program och aktiviteter i anslutning till utställningen. Det kan handla om idrottare från orten, idrottsintresserade författare, sportjournalister, eventuellt också bokcirklar. Bokväskor med mixat och intressant innehåll som deposition till klubbarna. Man ska också att puffa för e-böcker i sammanhanget.

Utställningen kan sen vandra vidare om fler är intresserade, men det är utställning i kombination med aktiviteter på de första fyra orterna som utvärderas och rapporteras.

Läs mer om utställningen här.