Bokstart

Bokstart är en satsning från Kulturrådet med syfte att stödja små barns språkutveckling. Projektet har visat sig ha mycket goda resultat i flera länder, bland annat i Storbritannien (Bookstart) och i Danmark (Bogstart). Projektet riktar […]

Digitalt för och med barn och unga

– Hur arbetar biblioteken i Stockholms län med digital verksamhet för och tillsammans med barn och unga? Barn och unga är en av folkbibliotekens allra största användargrupper och det är en grupp som använder digitala […]

Kommer boken?

Ett projekt om att undersöka och utveckla bibliotekens tjänst Boken kommer. Under första delen av projektet koncentrerar vi oss på att undersöka och kartlägga Boken kommer. Ett exempel är insamling och analys av hur mycket […]

Praktisk kunskap

Projekt Praktisk kunskap är snarare ett utforskande av ett kunskapsområde än ett projekt i egentlig mening. Vårt intresse för praktisk kunskap kan ses som en naturlig fortsättning på ett av våra tidigare projekt, projekt Kompetensen, och hör också […]

Projekt digital service

Med Projekt digital service vill Regionbibliotek Stockholm undersöka om och hur biblioteken genom samarbeten med andra kommunala aktörer kan ge invånarna bättre hjälp med digital service/e-service och samhällstjänster. Folkbibliotek besöks dagligen av människor som saknar […]

Projekt Inkludering

Projektets långa namn är Inkluderande biblioteksverksamhet : norm-kritik, hbtq, läsfrämjande och metodutveckling. Biblioteken ska verka för inkludering och likvärdigt bemötande. För att biblioteken ska uppfylla målet att vara för alla måste en kritisk och reflekterande blick […]

Tillsammans – interkulturellt läsfrämjande, mångfald och inkludering

Med erfarenheter från Projekt inkludering anordnar Regionbiblioteket nu en ny fördjupning i samma utforskande anda. Vi kommer åter att fokusera läsfrämjande, normkritik, samt diskriminering och maktstrukturer i ett bibliotekssammanhang. I Tillsammans kommer cirka 20 deltagare […]

Vid sidan av Äppelhyllan

Bibliotekens verksamhet för barn med funktionsvariationer i Stockholms län. I bibliotekslagen är barn och unga med funktionsvariationer en dubbelt prioriterad grupp. Många bibliotek har Äppelhyllor med medier anpassade för denna målgrupp. En del bibliotek har […]