Film och digitalt skapande för medarbetare på folkbibliotek

Under hösten 2019 kommer en fortbildning i film och digitalt skapande anordnas av Regionbiblioteket och Film Stockholm i samverkan.

Fortbildningen kommer utforska hur rörlig bild kan användas som verktyg för att skapa interaktion och samtal i biblioteksmiljön. Bakgrunden till utbildningen är digitaliseringen av samhället och de utmaningar som biblioteken står inför i mötet med sina användare. Satsningen finansieras främst med pengar från kompetenslyftet Digitalt Först med användaren i fokus.

Förhoppningen är att 5-7 kommuner ska delta och att fortbildningen kan bli ett startskott för att höja kunskapsnivån inom skapande med digitala verktyg och att utveckla lyckade projekt som interagerar med olika målgrupper som vill använda folkbiblioteken som kunskapsresurs och demokratiplattform.

Är du intresserad att veta mer om satsningen på digital kompetensutveckling kontakta:
Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm, hanna.k.johansson@sll.se
Fredrik Nordbladh, Film Stockholm, fredrik.nordbladh@sll.se

 

Lampor i taket på biblioteket i Århus, Danmark.