Lokala mötesplatser för eget skapande och digital innovation på folkbiblioteken – en förstudie

Från april till november 2019 genomför Regionbibliotek Stockholm en förstudie som heter lokala mötesplatser för eget skapande och digital innovation. Projektledare för förstudien är Samuel Sjöblom som tidigare arbetat med Mediehuset Fanzingo i Alby och bland annat skrivit rapporten Digitaliseringens möjligheter och kulturens potential.

Förstudien genomförs inom satsningen Digitalt först – med användaren i fokus. Förstudien handlar om att ta fram kunskap och processer för att biblioteken ska kunna bli lokala mötesplatser för användarens eget digitala skapande och innovation. Förstudien är ytterligare ett steg för att få ett regionalt perspektiv på frågor som rör digitaliseringen och skapande på biblioteken.

Förstudiens mål är att skriva en rapport med rekommendationer till tjänstemän och politiker i regionen för att kunna initiera ett större projekt där fler kommuner och folkbibliotek kan arbeta med användarens eget digitala skapande på ett mer strategiskt och långsiktigt sätt.

Hör gärna av dig om du har frågor eller idéer kring förstudien: annika.hermele@sll.se