Hallonbergen stories – dansresidens med fokus på läsfrämjande

Dansande barn, projekt Hallonbergen Stories. Fotograf Helena Byström.

Fotograf Helena Byström

Kan man dansa fram en bok? Vilka berättelser kommer fram då?

Dessa frågor var utgångspunkten när projektet Hallonbergen Stories startade upp som dansresidens i Hallonbergens bibliotek. Tillsammans med sexåringar i Hallonbergen har koreografen Anna Källblad i en konstnärlig process prövat hur dansen kan vara ursprung och leda i ett utforskande av språk och skrivande.

Projektet är ett samarbete mellan Region Stockholm Dans Cirkus, Regionbibliotek Stockholm och Hallonbergens Bibliotek. Utgångspunkten var att skapa ett dansresidens som kombinerar dans och läsutveckling. Förhoppningen är att fler kommuner ska bli inspirerade och använda liknande processer framöver.

Projektledare på Hallonbergens bibliotek var Johanna Klöfvermark som tillsammans med koreograf Anna Källblad förankrat arbetet bland skolor i Sundbybergs kommun. Förskoleklassen på Örskolan var projektets huvudgrupp som Anna träffade i workshops under våren. Kulturskolan i Sundbyberg har bidragit med sin danskompetens för att ytterligare stärka projektet.

___________________________________________________________

Corona ändrade projektets riktning
Projektet började med workshops i biblioteket, men i och med corona fick projektet ta nya former och elevernaa lärare fick ta en mer aktiv roll i projektet. Anna Källblad och eleverna tog med sig ett lass böcker och flyttade ut till närmsta stora yta som fanns tillgänglig – en fotbollsplan. Annas idé är att tillsammans dansa fram en bok som ges ut under hösten. Konstnären Helena Byström är också inkopplad och dokumenterar processen.

Mer om projektet
Så här skriver koreograf Anna Källblad:”Hallonbergen Stories är ett deltagarbaserat danskonstprojekt som handlar om vad som händer om vi utgår från rörelsen när vi ska sätta ord på en händelse. I projektet prövar vi att dansa fram en bok. Jag ville närma mig läsande utifrån barnet i en skapande situation, av språk och berättelse, i författarrollen, och börja i vårt första språk, rörelsen. Koreografi ordagrant översatt från grekiska kan läsas dansskriva. Det jobbar vi med bokstavligt. Vi dansar, hittar ord, ibland nya, för det vi gör, och utifrån rörelsen skapas så små berättelser. Vad är möjligt, vad är omöjligt och vad blir synligt i spektrat mellan det som sker och det vi skriver eller läser? Jag tänker att boken sen ska gå att låna på biblioteket.”
________________________________________________________

Läs mer om projektet på Kulturförvaltningen Region Stockholms webbplats.


Kontaktperson på Regionbibliotek Stockholm:
Francisca Beckert, Utvecklingsledare
E-post: francisca.beckert@regionstockholm.se