Vid sidan av Äppelhyllan

Bibliotekens verksamhet för barn med funktionsvariationer i Stockholms län.

I bibliotekslagen är barn och unga med funktionsvariationer en dubbelt prioriterad grupp. Många bibliotek har Äppelhyllor med medier anpassade för denna målgrupp. En del bibliotek har också verksamhet för barn med funktionsvariationer. Projektet handlar om att få en översikt över hur verksamheten för barn och unga med olika funktionsvariationer ser ut på biblioteken i länet. Det innebär också att identifiera utvecklingsområden samt att finna goda exempel både inom och utom Stockholms län.

_________________________________________________________________

Syfte:
Syftet med projektet är att öka vår kunskap om vilka verksamheter biblioteken erbjuder barn och unga med funktionsvariationer och hur barnen tar del av dessa erbjudanden. En kartläggning kan ligga till grund för framtida utvecklingsarbete.

Mål:

  • Att kartlägga biblioteksverksamheten och biblioteksrelaterade förutsättningar för barn och unga med funktionsvariationer i länet
  • Att utifrån kartläggningen formulera utvecklingsområden och ge exempel på utvecklingsarbete
  • Hitta goda exempel inom och utom länet

Tid: 2017.08.28 – 2017.12.31

Projektledare: Lynn Alpberg