Logga: bokcirklar.se

Bokcirklar.se är den självklara mötesplatsen för läsare! Här samtalar vi om böcker och läsning i cirklar och läsdagböcker. Bokcirklar.se drevs av Sveriges samtliga läns- och regionbibliotek i samverkan sedan hösten 2010.

Lässajten Bokcirklar.se gick in i en ny fas från och med 1 mars 2017 Kultur i Väst tog över den tekniska driften och säkerställer att verksamheten kan fortsätta i sin nuvarande form.
_______________________________________________________

Mål och syfte: Att skapa en mötesplats för alla läsare, att främja läsarsamtalet och stärka läsaridentiteten. Att erbjuda en icke-kommersiell webbplats som med biblioteken som bas utgör en gemenskap kring litteratur, med läsare, bibliotekarier och författare. Bokcirklar.se ska vara en plats där läsare hittar fram till nya läsupplevelser och kan diskutera det lästa.
Målsättningen är även att samordna och uppmuntra en stark läsrörelse med både fysiska och virtuella bokcirklar, uppmärksamma läsarnas röster och lyfta fram bibliotekens roll som stöd och samlingsplats för litteratursamtal, läsar- och författarmöten.
Målgrupp: Alla läsare och bibliotek
Tid: aug 2010 – febr 2017
Finansiering: Statens kulturråd och samtliga läns- och regionbibliotek
___________________________________________________________

bokcirklar.se kan medlemmarna skapa eller gå med i cirklar. På sidan möts läsare från hela landet, i olika åldrar och från olika yrkeskategorier. På bokcirklar.se har vi även gästbloggare, författare, bibliotekarier och andra skribenter som skriver två veckor var. I gästbloggen berättar författare gärna om sitt skrivande, sin egen läsning samt möter läsare som kan kommentera och ställa frågor.

Det är vår förhoppning att fler bibliotek och bibliotekarier flyttar in sitt läsfrämjande arbete på bokcirklar.se. Möjligheterna är flera. Cirkla om boktitlar, ett författarskap eller kanske ett tema. Skapa en cirkel som pågår under en längre tid, under en kväll eller kanske en vecka. Bibliotek som driver öppna cirklar skapar gemenskap samt ger boksamtalen bra spridning. Bibliotekarier som bokcirklar virtuellt bidrar med kvalitet, litteraturkännedom och inspiration.

Bokcirklar.se startade år 2007 på initiativ av bibliotekarie Nina Frid.

Boken Du är bland läsvänner! – prima bloggplock från Bokcirklar.se 2007-2010 innehåller ett urval av texter av författare som gästbloggat samt utdrag ur medlemmarnas läsdagböcker. Boken kan beställas från Regionbibliotek Stockholm.

Följ bokcirklar.se på Twitter: @bokcirklar och på Facebook.