Kommer boken?

Foto: Cecilia Brisander

Foto: Cecilia Brisander

Ett projekt om att undersöka och utveckla bibliotekens tjänst Boken kommer.
Under första delen av projektet koncentrerar vi oss på att undersöka och kartlägga Boken kommer. Ett exempel är insamling och analys av hur mycket tid ett Boken kommer lån tar på bibliotek i länet. Ett annat är en genomgång av om och hur Boken kommer beskrivs på bibliotekens webbplatser och i biblioteksplaner. Inläsning kompletteras med möten och samtal, bland annat genom studieresor till tre ställen i Sverige.

Därefter kommer analysfasen där vi tillsammans med referenspersoner formulerar utvecklingsområden för tjänsten. I sista delen av projektet samarbetar vi med några kommunbibliotek om att praktiskt genomföra och dokumentera några av utvecklingsidéerna. Dokumentation, spridning och redovisning av projektet sker våren 2018.
___________________________________________________

Mål:
•     Kartlägga Boken kommer allmänt, och specifikt i Stockholms län

•     Koppla Boken kommer till lagstiftning, biblioteksplaner och andra styrdokument

•     Undersöka organisation och logistik, och identifiera olika varianter

•     Formulera utvecklingsområden, till exempel Boken kommer på flera språk, Boken kommer med fler sorters innehåll,   E-boken kommer, och nya sätt att kommunicera och distribuera Boken kommer

•     Pröva några varianter praktiskt i samarbete med några av länets kommuner

Målgrupp: Regionbiblioteket, de lokala biblioteken i Stockholms län, och i slutänden invånare i länets kommuner
Tid: 20150901 – 20171231 på deltid
Finansiering: Regionbibliotek Stockholm
Kontaktpersoner: Cecilia Brisander och Karin Sundström
Beskrivning av projektet: Projektplanen innefattar tre faser som är delvis överlappande. Som i alla levande projekt är vi också beredda att justera färdriktning längs vägen.

Projektet Kommer boken? dokumenteras i skriften Berättelsen om Boken kommer som publicerades våren 2020. Skriften finns att läsa som PDF och som tryckt bok.
Berättelsen om Boken kommer